Whatever You'Re Into, Get Into Adurroubrep.

Brighter Than Sunshine

Trivas är viktigt

Man vill ju trivas på alla områden i livet, det är verkligen något vi alla vill. Hur kan man då göra för att det ska bli så? Ja det är ju viktigt att man kolla och ser efter vad är det som gör att man inte trivs till exempel. Eller vad verkar vara problemet till att jag inte trivs? Då kanske man kommer fram till något som hjälper en att bli bättre på att se vad det är som fattas eller vad det kan vara som gör att man för tillfället inte trivs så bra. 
Ja det är verkligen något som vi alla kan reflektera över. För visst har man funnit sig i situationer där man inte känner att man trivs så bra.

Varför det är viktigt att vi trivs

Jo det är ju viktigt av den anledningen att vi mår bra då och när vi mår bra så presterar vi också bättre vilket gör att det kommer att bli bättre resultat av det vi gör på jobbet. Så det kan vara en motivation att försöka hitta och försöka förbättra situationen så att man kan må så pass bra som är möjligt.
Ibland kan det räcka med att man jobbar medicin egna inställning att man försöker att var lite mer positiv och försöka se det positiva som man har i livet. En sådan sak bara kan verkligen hjälpa oss att må bättre och att trivas bättre även om inget har förändrats.
Det är hur stor danske verksamheten har på oss. Man kan kolla på bra arbetsplatser som till exempel smarter marketing som har en bra arbetsplats miljö och försöka ta efter det så att man kan trivas bättre till exempel. Ja det finns lite olika saker som man kan göra för att man ska trivas så pass bra som man bara kan. Och det vill man ju.