Whatever You'Re Into, Get Into Adurroubrep.

Brighter Than Sunshine

Jägaren

Han var ensam med sin hund där han stilla drog sig in i skogsbrynet för dagens jakt. Hunden lydde honom i varje steg han tog och han kände sig trygg trots ensamheten och frånvaron av mänskligt sällskap. Ensam och trygg. Med bestämda steg gick han lugnt och sakta uppför stigen som slingrade sig som en utlagd huggorm där den korsade mellan tallarna, myrstackarna och de stora täta granarna som instinktivt hukade sig över den främmande inkräktaren. Han visste precis vilken väg han skulle ta för att komma upp till det lilla utkikstornet som han året innan hade byggt på höjden. Han var lycklig och harmonisk i sig själv!